Om Fynsk Cantilena

Fynsk Cantilena består i øjeblikket af ca. 30 sangere fordelt på de 4 stemmer.

Målsætning 

Det er korets målsætning at forene korsangen med det sociale. Vi arbejder konstant med at forbedre stemmerne og udvikle korets klang. Vi tilstræber at have et så bredt repertoire, at vi kan dække flere genrer.  

Fynsk Cantilena er i udgangspunktet et á capellakor, men arbejder lejlighedsvis sammen med forskellige orkestre.

Vi medvirker ved såvel kirkelige som verdslige koncerter og stiller også gerne op ved private arrangementer. Vi forsøger ligeledes at opnå en bred aldersmæssig fordeling af sangerne, da vi mener, at alle aldersgrupper har noget at kunne bidrage med til hinanden. Samtidig giver det koret en god kontinuitet.

Udover fast øveaften om tirsdagen øver vi 2 lørdage om året, nemlig sidst i januar og sidst i september og ofte med ekstern underviser.

Optagelse

Man kommer i kontakt med koret ved at ringe til formand eller dirigent. Her aftaler man så at komme med en af de næste koraftener. Efter et par aftener skal man aflægge en stemmeprøve for et lille udvalg bestående af dirigenten og en repræsentant for hver af de fire stemmer. Man synger så en sang efter eget valg, bliver prøvet i gehør mv og dirigenten vurderer sammen med de fire stemmerepræsentanter, om ens stemme vil passe ind i koret.

Kontingent

Kontingentet er på 600 kr. for pensionister og studerende bosiddende i Odense kommune og 800 kr. for øvrige medlemmer pr. halvår.