Om Fynsk Cantilena

Fynsk Cantilena består i øjeblikket af ca. 30 sangere fordelt på de 4 stemmer.

Det er korets målsætning at forene korsangen med socialt samvær. Kaffepauserne er også vigtige.

Vi arbejder konstant med at forbedre stemmerne og udvikle korets klang. Vi tilstræber at have et så bredt repertoire, at vi kan dække flere genrer.  

Fynsk Cantilena synger dels a capella dels med akkompagnement. Lejlighedsvis arbejder vi sammen med forskellige orkestre og andre kor.

Vi medvirker ved såvel kirkelige som verdslige koncerter og stiller også gerne op ved private arrangementer.

Vi forsøger at opnå en bred aldersmæssig fordeling af sangerne, da vi mener, at alle aldersgrupper har noget at kunne bidrage med til korets bedste. Samtidig giver det koret en god kontinuitet.

Udover fast øve aften hver tirsdag fra 19:15-21:45, øver vi lejlighedsvis 2 lørdage om året, gerne sidst i januar og sidst i september. Ofte med ekstern underviser.

Optagelse:

Man kommer i kontakt med koret ved at ringe til formand Susanne Drenck Telefon 30662845 eller dirigent Claus Wilson. Efter aftale deltager man i et par koraftener. Såfremt man har lyst til at søge optagelse i koret, aflægger man stemmeprøve for et lille udvalg bestående af dirigenten og to repræsentanter fra korets bestyrelse. Man synger en sang efter eget valg og bliver prøvet i intonation og stemmeleje, hvorefter udvalget vurderer, om ens stemme vil passe ind i koret.

Du er hjertelig velkommen